جهت اطلاعات بیشتر از این نوع ویزا، از بخش تماس با ما، با دفتر خدمات مهاجرتی آزی ایمیگریشن تماس حاصل فرمایید.